Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Η δύναμη των λέξεων -The power of the words (vid,)


This short film illustrates the power of words to radically change your message and your effect upon the world. At Purplefeather we provide powerful, optimised web content to get you noticed online. Homage to Historia de un letrero, The Story of a Sign by Alonso Alvarez Barreda Music by: Giles Lamb http://sonicdesignagency.wordpress.com Filmed by www.redsnappa.com Director Seth Gardner

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου